ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ID-10097433Η φιλοσοφία μας είναι να μεταδώσουμε στους μαθητές μας  αγάπη για τις ξένες γλώσσες και  κίνητρο για την απόκτηση γνώσης.

Το πρόγραμμά μας είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν σταδιακά δεξιότητες σε όλους τους τομείς: στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, στην κατανόηση ακουστικών και γραπτών κειμένων. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν τη γλώσσα σφαιρικά,αποκτούν αυτοπεποίθηση στην χρήση της γλώσσας και οδηγούνται με μεγάλη επιτυχία στην απόκτηση των πτυχίων.

Κεντρικός στόχος της φιλοσοφίας μας είναι κάθε μαθητής μας να μάθει να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα όπως και την μητρική του!