ΠΤΥΧΙΑ

μαθαίνω αγγλικά. Στον Άγιο Δημήτριο (Ασύρματος)

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμά είναι απολυτά εναρμονισμένο με τις οδηγίες του “κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου Γλωσσών” (Common European Framework of Reference for Languages).

Έτσι, οι μαθητές μας προετοιμάζονται άριστα για όλα αναγνωρισμένα πτυχία ξένων γλωσσών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχιών.

Στις μέρες μας, οι επιλογές αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων γνώσης της ξένης γλώσσας είναι πολλές. Γι’αυτόν το λόγο, η επιλογή του κατάλληλου πτυχίου γίνεται πάντα και μόνο εξατομικευμένα, σύμφωνα  με τις ανάγκες και δεξιότητες κάθε μαθητή, μετά από σειρά δοκιμαστικών tests.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσικαλάκη – Έλλη Ανδρικοπούλου εγγυόμαστε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι μαθητές μας να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις  έχοντας αποκτήσει  όλα τα απαραίτητα εφόδια.